[2017-10-06] Tinka's Riverland (SF) classé 1e à Vilamoura (POR) CSI3*  -
  • fr
  • it
  • de
  • zh

[2017-10-06] Tinka's Riverland (SF) classé 1e à Vilamoura (POR) CSI3*

TINKA'S RIVERLAND (SF) [ Tinka's Boy / Darco ] classé 1e à Vilamoura (POR) CSI3* Class 36 : jumping (1.20m) sous la selle de Maria Ida Loro (IT).

Back